Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Chiều 7/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung đã trao quyết định...

6 liên quan

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Chiều 7/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung đã trao quyết định...

6 liên quan

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Chiều 7/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung đã trao quyết định...

2 liên quan

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Chiều 7/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung đã trao quyết định...

2 liên quan

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định phân công, điều động cán bộ
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định phân công, điều động cán bộ - Ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định phân công, điều động cán bộ - Ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định phân công, điều động cán bộ - Ảnh 3

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định phân công, điều động cán bộ

TGVN. Chiều ngày 7/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc...

11 liên quan

Bộ Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị

Bộ Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị

Sáng ngày 6/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao...

5 liên quan