Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 17)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 17)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 16)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 16)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 15)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 12)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 11)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 10)

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 9)

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 8)

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 7)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

67 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 6)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

67 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 5)

67 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 4)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

67 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 3)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

67 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 2)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

67 liên quan

Để lộ việc nước, Bảng nhãn Ngô Hoán bị tội sung quân

Sách 'Toàn thư' ghi lý do đang làm quan to bị tội sung quân của họ Ngô: 'Biếm Đông các Hiệu thư Ngô Hoán,...

Chuyện ít biết về triều đại có 9 vị vua chết thảm

Chuyện ít biết về triều đại có 9 vị vua chết thảm

Triều đại phong kiến có nhiều đời số phận hẩm hiu. Theo sử sách, 9 đời vua của triều đại này bị người trong...

Sự thật ngỡ ngàng về vị vua không chính thống triều Lê Sơ

Triều Lê Sơ giai đoạn cuối lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Chính trong bối cảnh suy vong ấy đã có những...

Dành trọn cuộc đời gìn giữ, trao truyền chữ Thái cổ

Trong ngôi nhà sàn được bài trí theo đúng phong tục của người Thái với hàng trăm cuốn sách, tư liệu bằng...

Sự thật ngỡ ngàng về vị vua không chính thống triều Lê Sơ

Sự thật ngỡ ngàng về vị vua không chính thống triều Lê Sơ

Triều Lê Sơ giai đoạn cuối lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Chính trong bối cảnh suy vong ấy đã có những...

Đền Bắc Hà, điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn

Được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, Đền Bắc Hà thờ Gia Quốc công Vũ Văn Mật - người gốc Gia Lộc - Hải Dương....

Những ông hoàng tuổi Hợi tai tiếng nhất lịch sử Việt Nam

Lịch sử phong kiến Việt Nam chứng kiến không ít vị vua tuổi Hợi tài năng, đức độ song toàn; song cũng có...

Chuyện hồi sinh thần kỳ của trạng nguyên vang danh sử Việt

Vũ Duệ (1468 - 1522) là vị Trạng nguyên thứ 18 của nền khoa cử Nho học Việt Nam, không chỉ nổi danh về tài...

Cậu bé chết đi sống lại đỗ trạng nguyên và chuyện bán gió mua que

Từ cậu bé nghèo hiếu học, Vũ Duệ không ngừng vươn lên, trở thành trạng nguyên nổi tiếng trong lịch sử. Tấm...