Vạn Thắng Vương

Vạn Thắng Vương

Loạn 12 sứ quân của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là bộ tiểu thuyết dã sử dựa trên một số sự kiện lịch sử...

2 liên quan

Cuộc nhập thế thành công của Khuông Việt đại sư

Cuộc nhập thế thành công của Khuông Việt đại sư

Vào thế kỷ X, có một người 'nhỏ theo học Nho, lớn lên quy y Phật' và đã nhập thế thành công, vừa xiển dương...

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 29)

Trân trọng giới thiệu tiếp chương I - Tập II ' BA TRIỀU DỰNG NƯỚC (NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ)' trong bộ Tiểu...

39 liên quan

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 28)

7 liên quan

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 14)

Trân trọng giới thiệu tiếp chương I - Tập II ' BA TRIỀU DỰNG NƯỚC (NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ)' trong bộ Tiểu...

39 liên quan

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 13)

Trân trọng giới thiệu tiếp chương I - Tập II ' BA TRIỀU DỰNG NƯỚC (NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ)' trong bộ Tiểu...

39 liên quan

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 12)

Trân trọng giới thiệu tiếp chương I - Tập II ' BA TRIỀU DỰNG NƯỚC (NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ)' trong bộ Tiểu...

39 liên quan

Bi kịch cuộc đời nàng công chúa từng bị chồng xẻo má

Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, nhiều nàng công chúa đã bị gả bán vì những mưu đồ chính trị của...

Loạn 12 sứ quân: Lịch sử từ phe chiến thắng

Loạn 12 sứ quân là một sự kiện rất nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thế kỷ X.

Đóng góp của Châu Ái – xứ Thanh những năm đầu của quốc gia Đại Cồ Việt

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc thế kỷ X, thế kỷ bản lề, đã gắn liền với vị trí vô cùng quan trọng của...

Thăng trầm triều đại nhà Đinh và 'sai lầm lịch sử' phế trưởng lập thứ

Trong lịch sử Việt Nam, hình ảnh Hoàng đế Đinh Bộ Lĩnh - vị vua đầu tiên Nhà nước Đại Cồ Việt, người lập ra...

Bí ẩn chuyện lập hoàng hậu lạ đời của Đinh Tiên Hoàng

Đinh Tiên Hoàng quyết định chọn một góa phụ chỉ mới sơ giao làm Hoàng Hậu. Vì sao Đinh Tiên Hoàng đi đến...

7 liên quan