Đồng quản lý nghề cá giúp khai thác, bảo vệ nguồi lợi thủy sản bền vững

Đồng quản lý nghề cá giúp khai thác, bảo vệ nguồi lợi thủy sản bền vững

Những năm qua, vấn đề tổ chức lại sản xuất gắn với trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi,...

3 liên quan

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: NỖ LỰC CHỐNG KHAI THÁC TẬN DIỆT, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: NỖ LỰC CHỐNG KHAI THÁC TẬN DIỆT, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Những năm qua, tình trạng khai thác thủy sản mang tính tận diệt diễn biến phức tạp. Thực tế này đã và đang...

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Gần 300 cán bộ dự tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật Nhà nước

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Gần 300 cán bộ dự tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày 23-10, UBND huyện Đông Anh, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn...

5 liên quan

Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Sáng 2/10, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng...

2 liên quan

Thanh Hóa công bố mở cửa 3 cảng cá

Thanh Hóa công bố mở cửa 3 cảng cá

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các quyết định công bố mở cửa Cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc), Cảng cá Hải Châu...

2 liên quan

Xử phạt nghiêm các cơ sở không đăng ký mã ao nuôi

Xử phạt nghiêm các cơ sở không đăng ký mã ao nuôi

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành...

16 liên quan

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

1 liên quan

Cục Công tác đảng và công tác chính trị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Cục Công tác đảng và công tác chính trị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Sáng 11-9, Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ bí mật...

20 liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định cán bộ

Chiều 12-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức trao quyết định cho 14 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ...

128 liên quan

Bộ CHQS tỉnh: Tổng kết Nghị định 26 của Chính phủ về sỹ quan dự bị QĐND Việt Nam

Bộ CHQS tỉnh: Tổng kết Nghị định 26 của Chính phủ về sỹ quan dự bị QĐND Việt Nam

Sáng 10-9, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP ngày...

Tăng cường giải pháp xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị vững mạnh toàn diện

Tăng cường giải pháp xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị vững mạnh toàn diện

Thực tế đặt ra cần có giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ về...

Vụ tàu cá nằm bờ vì... ngắn: Được cải hoán để ra khơi

Vụ tàu cá nằm bờ vì... ngắn: Được cải hoán để ra khơi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã đồng ý chủ trương cho cải hoán tàu cá dưới 15m để hoạt...

363 liên quan