Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
'Giao dịch dân sự và Hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự'

'Giao dịch dân sự và Hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự'

Báo Kinh Tế Đô Thị
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với tỉnh Trà Vinh

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với tỉnh Trà Vinh

Tạp chí Người Đưa Tin
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm

Báo Lao Động Thủ Đô
Quy định cơ chế hợp lý để tạo nguồn lực đầu tư cho Hà Nội

Quy định cơ chế hợp lý để tạo nguồn lực đầu tư cho Hà Nội

Báo Lao Động Thủ Đô
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI THEO ĐÚNG TINH THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI THEO ĐÚNG TINH THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Bàn giao công tác Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Bàn giao công tác Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Báo Pháp Luật Việt Nam
Sửa đổi Luật Thủ đô: Bảo đảm tính minh bạch trong quy hoạch sử dụng đất

Sửa đổi Luật Thủ đô: Bảo đảm tính minh bạch trong quy hoạch sử dụng đất

Báo Kinh Tế Đô Thị
Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi): Chú trọng phân quyền tối đa

Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi): Chú trọng phân quyền tối đa

Báo Hà Nội Mới
Cần sớm xây dựng văn bản hướng dẫn để thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi)

Cần sớm xây dựng văn bản hướng dẫn để thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi)

Báo Lao Động Thủ Đô
Đóng góp nhiều ý kiến thiết thực

Đóng góp nhiều ý kiến thiết thực

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ

Báo Tiền Phong
Ông Nguyễn Hồng Tuyến giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Hồng Tuyến giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ

Báo Tiền Phong
Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ

Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ

Báo Pháp Luật Việt Nam
Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước

Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
Hội Luật gia TP Hà Nội góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hội Luật gia TP Hà Nội góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Báo Kinh Tế Đô Thị
Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp Luật Việt Nam
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để tạo đột phá phát triển Thủ đô

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để tạo đột phá phát triển Thủ đô

Báo Pháp Luật Việt Nam