Chuyện về gia đình cụ Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Văn Hưởng

Chuyện về gia đình cụ Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Văn Hưởng

2 anh em: Nguyễn Văn Huyên (1905–1975) – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nguyễn Văn Hưởng (1910–2001) – Thứ trưởng...

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Đúng ngày này 74 năm trước, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô...

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Đúng ngày này 74 năm trước, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô...

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Đúng ngày này 74 năm trước, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô...

Cách mạng Tháng Tám trong ký ức của Đại tướng Nguyễn Quyết

Nhớ về Mùa thu Cách mạng cách đây 74 năm tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng...

Khám phá tòa dinh thự đặc biệt gắn với Cách mạng Tháng 8

Khám phá tòa dinh thự đặc biệt gắn với Cách mạng Tháng 8

Trong cuộc Cách mạng Tháng 8/1945 ở Hà Nội, thời khắc cáo chung của chế độ thực dân - phong kiến đã được...

Kỳ lạ ngôi mộ phát ra năng lượng chữa khỏi nhiều bệnh

Ngôi mộ thầy Nguyễn Đức Cần là một trong những bí ẩn thu hút khá nhiều nhà nghiên cứu tâm linh, ngoại cảm....