Công tác xây dựng, thực thi pháp luật về dân tộc thiểu số, miền núi tại Tây Nguyên

Công tác xây dựng, thực thi pháp luật về dân tộc thiểu số, miền núi tại Tây Nguyên

Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn...

1569 liên quan

Trên 2.273 công trình khoa học được VAST công bố trong năm 2019

Trên 2.273 công trình khoa học được VAST công bố trong năm 2019

Đó là khẳng định của GS.Viện sĩ Châu Văn Minh- Ủy viên Trung ương Đảng- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và...

Công bố kết quả nghiên cứu mới và khả năng nhân rộng các mô hình của Chương trình Tây Nguyên

Ngày 6-12, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH và CN) Việt Nam phối hợp...

1 liên quan

Xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm Tây Nguyên: Cần cơ chế đột phá

Ngày 28/3/2019, tại TP Buôn Ma Thuột, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội...

Để Buôn Ma Thuột xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Để Buôn Ma Thuột xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

'Phát triển Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng không chỉ vì thành phố này hay vì tỉnh Đắk Lắk, mà vì...

6 liên quan

Nhiều giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ phát triển Tây Nguyên

Sau hai năm thực hiện Chương trình 'Khoa học và công nghệ (KH và CN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...