Kiểm tra điều kiện tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch trên toàn quốc

Kiểm tra điều kiện tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch trên toàn quốc

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa đề nghị Giám đốc các Sở GD&ĐT, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các...

56 liên quan

Việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ sẽ như thế nào sau khi chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C bị 'khai tử'?

Việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ sẽ như thế nào sau khi chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C bị 'khai tử'?

Những quy định cũng như các loại hình bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian qua gây không...

4 liên quan

Khích lệ giáo viên trao đổi, sáng tạo

Bắt đầu từ tháng 10/2019, các trường ĐHSP chủ chốt tham gia Chương trình ETEP phối hợp với các địa phương...

140 liên quan

Doanh nghiệp bất động sản khốn khổ vì thủ tục hành chính

Nhiều thủ tục hành chính rối ren đang khiến các doanh nghiệp bất động sản 'sống dở chết dở' vì thời gian chờ...

Khi sáng kiến kinh nghiệm trở thành thước đo để xét danh hiệu cho nhà giáo

Chỉ cần 1 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải là những nhà giáo có thể đạt tới mọi nấc vinh quang với rất nhiều...

5 liên quan

Bộ Giáo dục nên bãi bỏ xếp loại giáo viên bằng các giấy tờ vô bổ

Những loại giấy tờ vô bổ, chẳng có tác dụng gì đang làm khổ giáo viên ở cơ sở nhưng đó đã là quy định của...

Việc xếp chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông theo Thông tư 20 quá phức tạp

Kinh khủng nhất là tìm nguồn minh chứng, rồi photo minh chứng để xét các mức độ hoàn thành cho 5 tiêu chuẩn...

Sẽ bồi dưỡng cho 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán

'Chương trình ETEP đang phối hợp với Cục NG&CBQLGD phát triển Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV&CBQLPT...