Người 'vác tù và' tuyên truyền phòng chống dịch Covid

Người 'vác tù và' tuyên truyền phòng chống dịch Covid

Tiếng loa lanh lảnh phát lưu động bằng tiếng Mông những nội dung về phòng chống dịch Covid-19 được người...

Vua Minh Mạng vất vả cấm tệ nạn buôn bán, tàng trữ, nghiện thuốc phiện

Vua Minh Mạng vất vả cấm tệ nạn buôn bán, tàng trữ, nghiện thuốc phiện

Thời Minh Mạng, người Thanh đem thuốc phiện sang nước ta buôn bán. Luật pháp nhà nước nghiêm trị tội này....

Công cuộc cải cách của vua Minh Mạng

Theo sách 'Đại Nam thực lục' thì vua Minh Mạng là người rất chú ý tạo lập một nền cai trị kết hợp giữa lễ...

Công cuộc cải cách của vua Minh Mạng

Theo sách 'Đại Nam thực lục' thì vua Minh Mạng là người rất chú ý tạo lập một nền cai trị kết hợp giữa lễ...

Vụ án quan tư tình với Lê Thái hậu, lũng đoạn triều đình

Vua Lý Thần Tông băng hà ở tuổi 23, Cảm Thánh phu nhân vợ ông còn đang tuổi xuân sắc. Bà tư tình với Đỗ Anh...

Thời Minh Mạng, người vận chuyển 1 kg thuốc phiện bị xử chém ngay

Thời vua Minh Mạng, người tàng trữ và nấu bán thuốc phiện 1 kg trở lên bị xử treo cổ, người vận chuyển...

Giật mình kiểu nghiêm trị tội phạm tình dục thời vua Duy Tân

Tội phạm tình dục dù xưa hay nay đều bị liệt vào hàng trọng tội. Dưới thời vua Duy Tân, triều đình còn ban...