Chân dung vua Gia Long qua miêu tả của sủng thần lai Pháp

Chân dung vua Gia Long qua miêu tả của sủng thần lai Pháp

'Vua Gia Long da trắng, mắt sáng, chòm râu hoàn toàn bạc và dày hơn râu những người đàn ông khác trong xứ',...

Chuyện ít biết về hành chính và an ninh ở kinh thành Thăng Long từ thời Vua Lý Công Uẩn

Chuyện ít biết về hành chính và an ninh ở kinh thành Thăng Long từ thời Vua Lý Công Uẩn

Kinh thành Thăng Long từ nhà Lý, Trần đến Hậu Lê theo kiểu 'tam trùng thành quách' tức là 3 vòng thành....

137 liên quan

Chuyện ít biết về hành chính và an ninh ở kinh thành Thăng Long từ thời Vua Lý Công Uẩn

Chuyện ít biết về hành chính và an ninh ở kinh thành Thăng Long từ thời Vua Lý Công Uẩn

Kinh thành Thăng Long từ nhà Lý, Trần đến Hậu Lê theo kiểu 'tam trùng thành quách' tức là 3 vòng thành....

Chân dung vua Gia Long qua miêu tả của sủng thần lai Pháp

Chân dung vua Gia Long qua miêu tả của sủng thần lai Pháp

'Vua Gia Long da trắng, mắt sáng, chòm râu hoàn toàn bạc và dày hơn râu những người đàn ông khác trong xứ',...

1 liên quan

Chuyện ít biết về cận thần số 1 của vua Gia Long

Chuyện ít biết về cận thần số 1 của vua Gia Long

Nguyễn Văn Thành được vua Gia Long đánh giá rất cao: 'Trẫm từ lúc đất một thành, binh một lữ, gian nan trăm...

1 liên quan

Vị tướng quyền uy bậc nhất nước Việt từng nhiều năm làm thái giám

Vị tướng quyền uy bậc nhất nước Việt từng nhiều năm làm thái giám

Một số tư liệu cho thấy Lý Thường Kiệt - vị tướng kiệt xuất phá Tống, bình Chiêm, giữ bình yên cho Đại Việt...

Bí mật cuộc sống thái giám trong cung cấm

Bí mật cuộc sống thái giám trong cung cấm

Khi nói đến hoạn quan người ta thường nhắc đến cái cằm không râu, dáng điệu ẻo lả như phụ nữ và tính tình...