Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
58/63 tỉnh, thành phố đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất

58/63 tỉnh, thành phố đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất

Báo Quân Đội Nhân Dân
Hơi thở Môi trường 24h ngày 21/9: Việt Nam ký hiệp định mang tính lịch sử về biển cả

Hơi thở Môi trường 24h ngày 21/9: Việt Nam ký hiệp định mang tính lịch sử về biển cả

Tạp chí Kinh tế Môi trường
Tháo gỡ vướng mắc quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tháo gỡ vướng mắc quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Báo Quân Đội Nhân Dân
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo Quảng Trị
Phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để phục vụ cho sự phát triển

Phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để phục vụ cho sự phát triển

Báo Quảng Bình
Hội thảo Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội

Hội thảo Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội

Báo Tin Tức TTXVN
Đổi mới chính sách, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai

Đổi mới chính sách, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai

Báo Quân Đội Nhân Dân
Thu hồi đất phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

Thu hồi đất phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Tập trung cao độ để tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tập trung cao độ để tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bnews
Bnews
Tập trung cao độ để tiếp thu, hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi

Tập trung cao độ để tiếp thu, hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Báo cáo Thủ tướng về thành lập các sàn giao dịch việc làm, bất động sản trước ngày 8/9

Báo cáo Thủ tướng về thành lập các sàn giao dịch việc làm, bất động sản trước ngày 8/9

Báo Công Luận
Đẩy mạnh phát triển và hoạt động hiệu quả sàn giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất, việc làm

Đẩy mạnh phát triển và hoạt động hiệu quả sàn giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất, việc làm

Tạp Chí Tài Chính
Xây dựng các sàn giao dịch về việc làm, bất động sản và quyền sử dụng đất

Xây dựng các sàn giao dịch về việc làm, bất động sản và quyền sử dụng đất

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
Minh bạch thị trường bất động sản

Minh bạch thị trường bất động sản

Báo Đại Đoàn Kết
Cần hình thành sàn giao dịch quốc gia về bất động sản, quyền sử dụng đất cho cả tài sản công và khu vực tư

Cần hình thành sàn giao dịch quốc gia về bất động sản, quyền sử dụng đất cho cả tài sản công và khu vực tư

Tạp chí VnEconomy
Đề xuất lập sàn giao dịch bất động sản để chống thất thu thuế

Đề xuất lập sàn giao dịch bất động sản để chống thất thu thuế

Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần hình thành sàn giao dịch quốc gia về BĐS và quyền sử dụng đất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần hình thành sàn giao dịch quốc gia về BĐS và quyền sử dụng đất

Tạp chí Doanh Nhân VN