Bom thư và trò chơi đẩy gậy

Bom thư và trò chơi đẩy gậy

Trong những ngày cuối tháng 10, nước Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ căng thẳng, bỗng xuất...

4 liên quan

Người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn sau va chạm với ô tô tải

Người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn sau va chạm với ô tô tải

Thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn sau khi va chạm với ô tô tải khiến nhiều người kinh hãi.

2 liên quan

WhatsApp đang tràn ngập tin giả

WhatsApp đang tràn ngập tin giả

Dịch vụ nhắn tin WhatsApp của Facebook hiện đang tràn ngập tin giả trong kỳ bầu cử của Brazil...

3 liên quan

Bảo đảm tính hệ thống khi quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo đảm tính hệ thống khi quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc...

5 liên quan

Tích hợp nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học, hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

Tích hợp nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học, hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

TCCSĐT - Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, việc triển khai quá...

3 liên quan

Tuyên truyền, tập huấn, diễn tập về phòng thủ dân sự

Tuyên truyền, tập huấn, diễn tập về phòng thủ dân sự

Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng và các hình...