Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Nguyễn Hồng Vĩnh đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần 14

  Nguyễn Hồng Vĩnh đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần 14

  Kết thúc tuần thi thứ 14 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng (từ ngày 25-11 đến...

  2 liên quan

  248.175 lượt người dự thi tuần thứ bảy Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

  248.175 lượt người dự thi tuần thứ bảy Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

  Trong tuần thứ bảy của Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' (từ...

  127 liên quan

  Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 7

  Cuộc thi trắc nghiệm tuần 7 (từ ngày 07 đến 14/10) có 248.175 lượt người tham gia thi (số người tham gia thi...

  127 liên quan

  Bạn Vũ Xuân Lợi đoạt giải Nhất tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

  Bạn Vũ Xuân Lợi đoạt giải Nhất tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

  Chúc mừng bạn Vũ Xuân Lợi ở xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã đoạt giải Nhất tuần thi thứ 7...

  Nguyễn Thị Thanh Mai đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ sáu

  Kết thúc Tuần thi thứ sáu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, Nguyễn Thị Thanh...