Ban Nữ công PV GAS – Vườn hồng nhân ái và tươi đẹp

Ban Nữ công PV GAS – Vườn hồng nhân ái và tươi đẹp

Trong tập thể Tổng công ty Khí Việt Nam-PV GAS với gần 4.000 lao động kỹ thuật công nghệ cao, với con số 846...

3 liên quan

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu tổ chức các chương trình xã hội đầu năm 2019

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu tổ chức các chương trình xã hội đầu năm 2019

Ngay những ngày đầu năm mới, trong tiết Xuân yên bình, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã triển khai những...

KVT đã đem đến nhiều chương trình xã hội ý nghĩa nhân dịp đầu xuân

KVT đã đem đến nhiều chương trình xã hội ý nghĩa nhân dịp đầu xuân

Đầu năm mới năm 2019, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tích cực triển khai nhiều chương trình ý nghĩa,...

Khí Vũng Tàu triển khai các chương trình xã hội đầu năm 2019

Khí Vũng Tàu triển khai các chương trình xã hội đầu năm 2019

Ngay những ngày đầu năm mới, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã triển khai những hoạt động vì cộng đồng...

Ban Nữ công PV GAS – Vườn hồng nhân ái và tươi đẹp
Ban Nữ công PV GAS – Vườn hồng nhân ái và tươi đẹp - Ảnh 1 Ban Nữ công PV GAS – Vườn hồng nhân ái và tươi đẹp - Ảnh 2 Ban Nữ công PV GAS – Vườn hồng nhân ái và tươi đẹp - Ảnh 3

Ban Nữ công PV GAS – Vườn hồng nhân ái và tươi đẹp

Trong tập thể Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS tỷ lệ nữ giới chỉ chiếm chưa đến 22% tổng số CBCNV. Tuy nhiên,...

KVT tổ chức các chương trình xã hội đầu năm 2019

KVT tổ chức các chương trình xã hội đầu năm 2019

Ngay những ngày đầu năm mới, trong tiết Xuân yên bình, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã triển khai những...