Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng công tác thi đua khen thưởng (TĐKT), xem đây là một trong...

1 liên quan

Cụm thi đua số 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Cụm thi đua số 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Chiều 5-8, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Cụm thi đua số 5 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen...

88 liên quan

Khen thưởng 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Khen thưởng 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng 31-7, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT), giai...

330 liên quan

Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác thi đua khen thưởng
Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác thi đua khen thưởng - Ảnh 1
Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác thi đua khen thưởng - Ảnh 2
Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác thi đua khen thưởng - Ảnh 3

Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác thi đua khen thưởng

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác...

88 liên quan

Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, chính xác

Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, chính xác

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết giao ước thi...

88 liên quan

Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam tiếp tục được xác định là nhiệm vụ cần quan tâm, chú trọng trong...

15 liên quan

VKSND tối cao hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

VKSND tối cao hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

VKSND tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày...

4 liên quan

Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua, khen thưởng

Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua, khen thưởng

Bộ Nội vụ đang dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) để phù hợp với tình hình thực tiễn.